Puppy training

Pups vanaf 8 weken zijn welkom en blijven in deze groep tot de ze de leeftijd van 6 maanden
hebben bereikt. Vanaf deze leeftijd start de puberteit wat een andere aanpak vereist.
Pubers horen namelijk niet in een kleuterklas.
De puppytraining is voornamelijk het werken aan de band tussen pup en geleider, alsook socialisering
met andere pups en mensen. Verder worden er al basisoefeningen getraind en krijgt de pup
toestelgewenning aangeboden. Dit alles om het zelfvertrouwen van de pup te stimuleren
en deze een goede start te geven in de verdere opleiding.